مشاوره و ارزیابی رایگان!

🔵 فهرست و توضیحات دانشگاه های علوم پزشکی در روسیه (2022)

کشور روسیه با توجه‌ به شرایط مناسب تحصیلی و دانشگاهی ، در بیشتر حوزه‌ها ازجمله حوزه علوم پزشکی در روسیه ، مقصد‌ مناسبی برای تحصیل‌ است . در سال 2022 ، 5 تا از دانشگاه‌های علوم‌ پزشکی‌ روسیه در رده‌بندی‌ جهانی QS ، رتبه‌ زیر…


علوم پزشکی در روسیه

کشور روسیه با توجه‌ به شرایط مناسب تحصیلی و دانشگاهی ، در بیشتر حوزه‌ها ازجمله حوزه علوم پزشکی در روسیه ، مقصد‌ مناسبی برای تحصیل‌ است . در سال 2022 ، 5 تا از دانشگاه‌های علوم‌ پزشکی‌ روسیه در رده‌بندی‌ جهانی QS ، رتبه‌ زیر ۵۰۰ کسب کردند . امکان‌ تحصیل کم‌هزینه و وجود دانشگاه‌های مورد‌ تایید‌ ایران در کنار پذیرش‌ راحت برای این دانشگاه‌ها ، روسیه را به مقصدی محبوب برای تحصیل‌ رشته‌های علوم پزشکی‌ بدل کرده است‌ .

 

تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ روسیه

دانشگاه های علوم پزشکی در روسیه مثل دیگر کشورها شرایط‌ مشخصی برای تحصیل‌ دانشجویان در نظر‌ گرفته اند . معمولا برای تحصیل‌ در دانشگاه‌های روسیه ، احتیاجی به حضور‌ در آزمون‌‌های‌ ورودی‌ سخت نیست‌ و حتی این دانشگاه‌ها نیاز‌ به ارائه مدرک زبان هم ندارند . با داشتن معدل‌ مناسب (با توجه به دانشگاه و رشته متفاوت است) و شرکت‌ در دوره‌‌های‌ آماده‌سازی‌ پیش از دانشگاه در روسیه ، امکان تحصیل‌ در خیلی از رشته‌‌ها‌ فراهم می‌باشد .

 

پیشنهاد میکنم بخوانید: راهنمای کامل ویزای همراه روسیه + شرایط و هزینه ها

 

فهرست دانشگاه های موردتایید وزارت‌ بهداشت‌ ایران در روسیه

 

دانشگاه های علوم پزشکی در روسیه

 

برای ادامه‌ تحصیل یا کار در ایران ، مورد تایید بودن‌ دانشگاه مورد تحصیل در سال ورود به دانشگاه ، از اهمیت زیادی برخوردار‌ است . وزارت‌ بهداشت‌ ایران طبق‌ شرایط‌ و جزئیات مورد‌نظر‌ خود‌ ، هر ساله لیستی از دانشگاه‌های مورد تایید خود را منتشر‌ می‌کند‌ که بررسی این لیست‌ برای انتخاب‌ دانشگاه مهم است.

 

دانشگاه های علوم پزشکی در روسیه مورد‌ تایید‌ وزارت‌ بهداشت‌ ایران به زبان روسی

دانشگاه هایی که تحصیل‌ پزشکی‌ و رشته‌‌های‌ مرتبط‌ با آن به زبان روسی ، در لیست سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ جزو دانشگاه‌های مورد‌ تایید وزارت‌ بهداشت‌ در روسیه بودند ، در ادامه ارائه‌ شده اند.

دانشگاه علوم پزشکی و دندانپزشکی دولتی ای . ال اودوکیموف مسکو (فقط رشته‌ دندانپزشکی)

دانشگاه کازان

دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو

دانشگاه دولتی نووسیبرسک

دانشگاه پزشکی دولتی پاولوف سن پترزبورگ

دانشگاه تحقیقات ملی پیروگو (RNRMU)

دانشگاه دوستی ملل روسیه (RUDN)

دانشگاه دولتی سن پترزبورگ

دانشگاه تومسک

 

پیشنهاد میکنم بخوانید: به راحتی با تحصیل در روسیه اقامت بگیرید!

 

دانشگاه‌های علوم پزشکی در روسیه مورد‌ تایید‌ وزارت بهداشت‌ ایران به زبان انگلیسی

برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ تحصیل به زبان انگلیسی در روسیه هم مورد قبول وزارت بهداشت ایران قرار گرفت . تا پیش از آن تنها تحصیل‌ به زبان روسی مورد‌ تایید‌ بود‌ که تغییر این شیوه اتفاق‌ خیلی خوبی‌ است . با گذراندن‌ دوره پادفک ، امکان تحصیل‌ در این رشته‌ها هم فراهم‌ می‌شود . افزون بر پادفک روسی ، امکان گذراندن‌ پادفک انگلیسی در روسیه ، برای تحصیل به زبان انگلیسی هم وجود دارد .

 

دانشگاه‌های مورد‌ تایید‌ وزارت بهداشت‌ در روسیه به زبان انگلیسی در ادامه‌ ارائه‌ شده‌ است :

دانشگاه کازان

دانشگاه دولتی نووسیبرسک

دانشگاه پزشکی دولتی پاولوف سن پترزبورگ

دانشگاه دوستی‌ ملل روسیه (RUDN)

 

لیست دانشگاه های برتر علوم پزشکی روسیه

 

علوم پزشکی روسیه

 

دانشگاه‌های برتر در حوزه‌ علوم پزشکی در روسیه ، دارای رتبه‌های جهانی خیلی عالی می باشند به طوری که در سال 2022 تعداد ۵ دانشگاه علوم‌ پزشکی روسیه با رتبه‌ زیر ۵۰۰ در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی در جهان قرار گرفته اند .

 

دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو
سال تاسیس : ۱۷۵۵
نوع دانشگاه : دولتی غیرانتفاعی
مکان دانشگاه : شهر‌ مسکو
میزان دانشجویان : حدود ۳۰ هزار‌ نفر
طول تحصیل‌ دوره‌ پزشکی : ۶ سال
زبان تحصیل‌ : روسی و انگلیسی

 

دانشگاه دولتی ولگوگراد
سال تاسیس‌ : ۱۹۳۵
نوع دانشگاه : حکومتی
مکان دانشگاه : شهر‌ ولگوگراد
تعداد دانشجویان : بیشتر از ۱۱ هزار

 

دانشگاه سچینوا
سال تاسیس‌ : ۱۹۵۵
نوع دانشگاه : دولتی
مکان‌ دانشگاه : شهر‌ مسکو
تعداد‌ دانشجویان : حدود ۱۹ هزار‌ نفر‌
طول تحصیل‌ دوره‌ پزشکی‌ : ۶ سال
زبان تحصیل : روسی و انگلیسی

 

دانشگاه پزشکی‌ دولتی کورسک
سال تاسیس : ۱۹۳۵
نوع‌ دانشگاه : حکومتی
مکان‌ دانشگاه : شهر کورسک
تعداد دانشجویان : بیشتر از ۷ هزار نفر

 

دانشگاه تحقیقات ملی‌ پیروگو
سال تاسیس : ۱۹۰۶
نوع دانشگاه : دولتی غیرانتفاعی
مکان‌ دانشگاه : شهر مسکو
تعداد‌ دانشجویان : بیشتر از ۷ هزار‌ نفر‌

 

پیشنهاد میکنم بخوانید: کار در اروپا به همراه مزایا و شرایط آن

 

دانشگاه فدرال کازان
سال تاسیس‌ : ۱۸۰۴
نوع دانشگاه : دولتی غیرانتفاعی
مکان‌ دانشگاه : شهر‌ اورنبورگ
تعداد‌ دانشجویان : بیشتر از ۴ هزار‌ نفر

 

دانشگاه دولتی سن پترزبورگ مسکو
سال تاسیس : ۱۷۲۴
نوع‌ دانشگاه : دولتی غیرانتفاعی
مکان دانشگاه : شهر‌ مسکو
تعداد‌ دانشجویان : حدود ۲۲ هزار‌ نفر‌
طول تحصیل دوره پزشکی‌ : ۶ سال
زبان تحصیل‌ : روسی و انگلیسی

 

دانشگاه پزشکی دولتی اورنبورگ
سال تاسیس : ۱۹۴۴
نوع دانشگاه : دولتی غیرانتفاعی
مکان دانشگاه : شهر اورنبورگ
تعداد دانشجویان : بیشتر از ۴ هزار نفر‌

 

دانشگاه پزشکی‌ دولتی سامارا
سال تاسیس : ۱۹۱۹
نوع‌ دانشگاه : دولتی
مکان‌ دانشگاه : شهر‌ سامارا
تعداد دانشجویان : بیشتر از ۵ هزار‌ نفر
طول تحصیل‌ دوره‌ پزشکی‌ : ۶ سال
زبان تحصیل‌ : روسی و انگلیسی

 

دانشگاه دولتی اورل
سال تاسیس‌ : ۱۹۳۱
نوع دانشگاه : دولتی
مکان دانشگاه : شهر‌ اوریول
تعداد دانشجویان : بیشتر از ۱۸ هزار‌ نفر‌
زبان تحصیل : روسی و انگلیسی

 

زبان تحصیل در دانشگاه های علوم‌ پزشکی روسیه

 

زبان دانشگاه های علوم پزشکی در روسیه

 

به صورت کلی تحصیل‌ در کشور‌ روسیه به زبان روسی است‌ و محدودیتی برای تحصیل‌ به زبان روسیه در این کشور وجود ندارد‌ . ولی در کشور‌ روسیه ، با توجه‌ به تعداد بالای دانشجویان بین‌المللی ، اخیرا تلاش‌ زیادی‌ برای هموارسازی مسیر تحصیل‌ به زبان انگلیسی در روسیه انجام‌ شده‌ است . این روند‌ شامل‌ رشته‌های علوم‌ پزشکی هم می‌شود‌ که در بیشتر دانشگاه‌های مطرح‌ این کشور‌ ، امکان‌ تحصیل‌ به زبان انگلیسی هم فراهم شده‌ است .

برای دریافت پذیرش‌ در دانشگاه های پزشکی در کشور‌ روسیه ، داشتن مدرک آزمون‌ آیلتس یا تافل الزامی نیست .

 

 

چنانچه در مورد دانشگاه های علوم پزشکی در روسیه و مدارک مورد نیاز آن سوالی دارید، میتوانید با کارشناسان رهپویان عدالت در تماس باشید.

مشاوره رایگان  |  02122892823

 

آیا شما نکات دیگری در مورد دانشگاه های علوم پزشکی در روسیه میدانید، می‌توانید دیدگاه خود را در انتهای همین نوشته با ما و دیگر متقاضیان به اشتراک بگذارید. 🤍

5/5 - (21 امتیاز)
همین حالا با ما تماس بگیر و مشاوره رایگان دریافت کن !
021-22892823

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مشاوره رایگان مهاجرت!

021-22892823