مشاوره و ارزیابی رایگان!

‎⚪ بهترین بورسیه های تحصیلی سوئیس (2022)

‎   بورسیه های تحصیلی سوئیس در اغاز دانشجویان برای اموزش در سوئیس خواهان بورسیه های اموزشی هستند بورسیه های اموزشی سوییس ، علاوه‌ بر  مخارج  دانشجویی ، مخارج  خانه و بلیط پرواز را همچنین دربر می گیرند . بورسیه های تحصیلی سوئیس در طرح…


بورسیه های تحصیلی سوئیس

 

بورسیه های تحصیلی سوئیس

در اغاز دانشجویان برای اموزش در سوئیس خواهان بورسیه های اموزشی هستند بورسیه های اموزشی سوییس ، علاوه‌ بر  مخارج  دانشجویی ، مخارج  خانه و بلیط پرواز را همچنین دربر می گیرند . بورسیه های تحصیلی سوئیس در طرح های گوناگون علمی ، پژوهشی تحصیلی و ابداع می باشد . زمان بورسیه برای مقطع‌ کارشناسی ارشد ۱۲ ماه ، برای مقطع‌ دکترا ۱۲ تا ۳۶ ماه و برای مقطع‌ فوق‌ دکترا ۱۲ ماه می باشد.

گرفتن قبولی از یک معلم سوئیسی و تائیدیه اداره FCS (کمیسیون فدرال بورسیه دانشجویان خارجی) مهم‌ترین عهد قبولی این بورسیه می باشد. گرفتن ۳۰۰ فرانک سوئیس برای کمک‌هزینه رهن خانه، وصول فیش حمل‌ونقل همگانی، بلیط بازگشت به سرزمین مبدأ از ویژگی های بورسیه عالی‌ دولت‌ سویس می باشد. 

 

خصوصیت های بورسیه های تحصیلی سوئیس 

 

بورسیه های تحصیلی سوئیس

 

بورسیه های تحصیلی سوئیس همه‌ ساله برای مبادله علمی و هنری میان دولت‌ سوئیس و ۱۸۰ مملکت جهان عرضه می گردد. بورسیه دولتی سوئیس به دانشجویان مقطع‌ کارشناسی ارشد‌، دکترا و پسادکترا عرضه می شود. سوئیس یکی از عالی ترین و باکیفیت‌ترین مجموعه های تحصیل عالی‌ جهان را داراست.

به همین علت می باشد که در حالا حاضر مقدار بسیاری دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه‌های این سرزمین مشغول‌ به آموزش می باشند . بورسیه های تحصیلی سوئیس برای سرزمین های اروپایی ، آسیایی ازجمله ایران و افغانستان و دیگر سرزمین های جهان قابل‌ استفاده می باشد. 

آگاهی خوب و استاندارد زندگی خیلی بالا‌ در سرزمین سوئیس به دانشجویان بین‌المللی این قدرت را می‌دهد که در آسایش و آسودگی زیادی به فراگیری مشغول‌ گردند. بورسیه های تحصیلی سوئیس این توانایی را به دانشجویان می‌دهد که با اساتید عالی دانشگاه‌های سوئیس در تماس بوده  و تحقیقات قابل‌توجهی را ارائه دهند. 

همه افرادی که از بورسیه های تحصیلی سوئیس بهره  می‌ برند ، اجتماع کلان علمی را ایجاد می‌کنند که پس از خاتمه تحصیلات هم با یکدیگر در تماس می باشد . 

خصوصیت همگانی بورسیه های تحصیلی سوئیس حاوی موردهای پایین می باشد : 

سرزمین ارائه‌دهنده : سوئیس که به وسیله کمیته فدرال بورسیه برای دانشجویان خارجی‌ (FCS) اعطا می گردد . 

مقطع‌ بورسیه : کارشناسی ارشد‌ ، دکترا ، فوق‌ دکترا 

بورسیه های حاضر : 

 • بورسیه پژوهشی عالی‌ دولت‌ سوئیس 
 • بورسیه دکترا عالی‌ دولت‌ سوئیس 
 • بورسیه فوق‌ دکترا عالی‌ دولت‌ سوئیس 
 • بورسیه های تحصیلی سوئیس به دو گروه بورسیه پژوهشی و بورسیه هنری توزیع می گردد. 

 

بورسیه پژوهشی : تقاضاکننده می‌تواند برای هر شاخه آموزشی پایین بورسیه پژوهشی درخواست‌ نماید. مکان آموزش دانشجو هم کل دانشگاه‌های سوئیس ، دانشگاه‌های معارف کاربردی ، دو بنیاد تکنولوژی فدرال و چهار بنیاد پژوهشی می باشد . دانشجوی طالب حتما باید لااقل سند کارشناسی ارشد‌ داشته باشد‌. 

بورسیه هنری : بورسیه هنری تنها در مقطع‌ کارشناسی ارشد‌ عرضه خواهد شد. میزان محدودی از سرزمین ها می‌توانند از این بورسیه بهره برند و مجاز‌ به آموزش در دانشگاه هنر سوئیس می باشند. 

 

پیشنهاد میکنم بخوانید: بورسیه های تحصیلی کانادا

 

مدت زمان بورسیه های تحصیلی سوئیس 

 

مدت زمان بورسیه های تحصیلی سوئیس

 

ددلاین بورسیه عالی‌ سوئیس به تفسیر نمودار پایین می باشد : 

 • بورسیه پژوهشی ۱۲ ماه نخواهد داشت ۱۹۲۰ فرانک سوئیس حداکثر ۳۵ 
 • بورسیه دکترا ۱۲ تا ۳۶ ماه داراست ۱۹۲۰ فرانک سوئیس ۳۵ سال 
 • بورسیه فوق‌ دکترا ۱۲ ماه نخواهد داشت ۳۵۰۰ فرانک سوئیس ۳۵ سال 

 

پیشنهاد میکنم بخوانید: شرایط بی نظیر تحصیل در آلمان

 

درخصوص بورسیه های تحصیلی سوئیس 

بورسیه های تحصیلی سوئیس ویژگی های مازاد خواهد داشت ازجمله : 

تقاضا بورسیه اصلاً هزینه‌ای نخواهد داشت . 

به دانشجویان کارشناسی ارشد‌ ، دکترا و فوق‌ دکترا ما‌هانه‌ کمک‌هزینه پرداخت خواهد بود . 

وصول ۳۰۰ فرانک سوئیس برای کمک‌هزینه رهن خانه تنها یک‌بار 

گرفت فیش مصرف از حمل‌ونقل همگانی سوئیس با ۵۰ درصد کاهش یک‌بار در سال 

عرضه فعالیت‌ها حمایت و شرکت‌ در عزیمت های گوناگون ، شام و شرکت‌ در تور‌های‌ بازدید‌ از مرکزها دیدنی سوئیس 

گرفت بلیط بازگشت به سرزمین مبدأ در آخر بورسیه 

 

پیشنهاد میکنم بخوانید: تحصیل در دانشگاه های انگلیس

 

چگونگی تقاضا بورسیه های تحصیلی سوئیس 

 

تقاضا بورسیه های تحصیلی سوئیس

 

چگونگی تقاضا بورسیه عالی‌ دولت‌ سوئیس به توضیح پایین می باشد : 

 • برای تقاضا بورسیه های تحصیلی سوئیس تقاضاکننده حتما باید از یکی از اساتید دانشگاه سوئیس کاغذ قبولی داشته. 
 • برای مقطع‌ دکترا و فوق‌ دکترا ، تقاضاکننده الزاماً باید کارشناسی ارشد‌ یا فوق‌لیسانس داشته. 
 • برای مقطع‌ کارشناسی ارشد‌ خواهان بایست سند لیسانس معادل‌ سند لیسانس سوئیس داشته. 
 • تقاضاکننده بایست قومیت کشوری را داشته  که با سرزمین سوئیس روابط سیاسی دارند. 
 • تقاضاکننده حتما باید برای در مدت‌ بورسیه در سوئیس حضور‌ داشته. 
 • افرادی که سابقاً از دولت‌ سوئیس هر گونه امداد مالی وصول کرده‌اند نمی‌توانند از این بورسیه بهره ببرند. 

شرایط‌ لازم‌ برای مقطع‌ کارشناسی ارشد‌ برای سرزمین های متعدد ، مغایر می باشد. 

متقاضیان مقطع‌ کارشناسی ارشد‌ ، دکترا و فوق‌ دکترا افزون بر قبولی از دانشگاه‌های سوئیس بایستی از انجمن فدرال قبولی دانشجویان خارجی‌ در سوئیس (FCS) هم قبولی یا تائیدیه برای گرفتن بورسیه بگیرند. 

تقاضاکننده حتما باید مشخصه‌ها درست طرح پژوهشی یا حرفه هنری خویش را عرضه نماید. 

تقاضاکننده حتما باید یک مدرس مربی از دانشگاه هدف در سوئیس برای خودش معلوم نماید. 

خوب می شود اساس پژوهشی مربی با دانشجو همخوانی داشته. 

خوب می باشد دانشجو بی‌واسطه با مربی خودش در سوئیس ارتباط گرفته و راجع‌به اشتیاق خودش  درباره بورسیه آموزشی دولت‌ سوئیس گفتگو کند. 

اسناد بایست به زبان انگلیسی باشند. 

تنها از شماری از مملکت های دارا شروط بورسیه هنر می باشند. 

برای داده‌های کامل تر می‌توان به سفارت‌ سوئیس مراجعه‌ شود. 

شاخه های دارا شروط بورسیه عالی‌ دولت‌ سویس 

متقاضیان برای گرفتن بورسیه های تحصیلی سوئیس در هر شاخه  آموزشی می‌توانند تقاضا خویش را فرستاده . شروط رسمی درخواست‌ برای بورسیه های تحصیلی سوئیس قبولی از اساتید دانشگاه‌های سوئیس می باشد. 

 

دانشگاه‌های ذیل برای بورسیه پژوهشی ، دکترا و فوق‌ دکترا از دانشجویان خارجی‌ در سوئیس قبول می‌کنند.  

 • دانشگاه برن 
 • دانشگاه باسل 
 • دانشگاه فرایبورگ 
 • دانشگاه ژنو 
 • دانشگاه لوزان 
 • دانشگاه لوسرن 
 • دانشگاه نوشاتل 
 • دانشگاه سنت‌ گالن 
 • دانشگاه زوریخ 
 • بنیاد تکنولوژی فدرال سوئیس لوزان (EPFL) 
 • بنیاد تکنولوژی فدرال سوئیس زوریخ (ETHZ) 
 • سازمان تحصیلات تکمیلی تحقیقات بین‌المللی و عمران (IHEID) 
 • دانشگاه علوم‌ کاربردی مغرب سوئیس 
 • دانشگاه علوم‌ کاربردی برن 
 • دانشگاه علوم‌ کاربردی شمال غربی سوئیس 
 • دانشگاه علوم‌ کاربردی مشرق سوئیس 
 • دانشگاه علوم‌ کاربردی گریزونز 
 • دانشگاه علوم‌ کاربردی و هنر لوسرن 
 • دانشگاه علوم‌ کاربردی و هنر جنوب سوئیس 
 • دانشگاه‌های تربیت‌معلم 
 • اسناد درخواست‌ بورسیه عالی‌ دولت‌ سویس 

اسناد مورد نیاز بورسیه های تحصیلی سوئیس با دقت به مقطع‌ آموزشی مغایر می باشد . 

 

اسناد بایست برای این بورسیه حاوی حالات پایین  باشند : 

 • رزومه مختصر  
 • انگیزه‌ نامه‌  
 • توصیه‌ نامه‌  
 • عرضه الگو پژوهشی حداکثر در ۵ ورق (امضاشده) در قالب های خاص FCS 
 • مدرک‌ها بایستی در دو گروه ۱ – به‌صورت اصل و ۲ – به‌صورت رونوشت نمایش گردند . 
 • قسمت نخست اسناد حاوی : اسناد رسمی امضاشده به همراه دو توصیه‌نامه (به زبان انگلیسی) 
 • قسمت دوم اسناد : رونوشت از کل اسناد قسمت نخست جز توصیه‌نامه‌ها 
 • قالب های مرتبط به FCS به همراه تصویر  
 • ترجمه‌ رسمی‌ برگه آموزشی  

 

مدت درخواست‌ بورسیه های تحصیلی سوئیس در سرزمین های گوناگون متفاوت می باشد . 

 • تایم لاین تقاضا بورسیه های تحصیلی سوئیس 
 • تاریخچه برنامه‌  
 • اول آگوست ابتدا فرایند تقاضا بورسیه 
 • سپتامبر فراخوان برای تقاضا  
 • سپتامبر -دسامبر موعد فرستادن تقاضا  
 • تا انتهای مه پاسخگویی 
 • سپتامبر سال بعدی آغاز آموزش با بورسیه 

 

 

چنانچه در مورد بورسیه های تحصیلی سوئیس و مدارک مورد نیاز آن سوالی دارید، میتوانید با کارشناسان رهپویان عدالت در تماس باشید.

مشاوره رایگان  |  02122892823

 

آیا شما نکات دیگری در مورد بورسیه های تحصیلی سوئیس میدانید. می‌توانید دیدگاه خود را در انتهای همین نوشته با ما و دیگر متقاضیان به اشتراک بگذارید. 

5/5 - (7 امتیاز)
همین حالا با ما تماس بگیر و مشاوره رایگان دریافت کن !
021-22892823

یک دیدگاه برای “‎⚪ بهترین بورسیه های تحصیلی سوئیس (2022)”

 • لیلا طلیمی

  سلام دوست عزیز فقط هزینه های تحصیل رایگان هست و هزینه ویزا و بقیه مخارج مربوط به اقامتتون را باید پرداخت کنید

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مشاوره رایگان مهاجرت!

021-22892823