تحصیل مهندسی در اوکراین

شرایط ورود به دانشگاه مهندسی اوکراین تحصیل مهندسی در اوکراین از معروفترین دانشگاه های دنیا میتوان به دانشگاه های مهندسی در اوکراین اشاره کرد که لازمه ی ورود آن رعایت یکسری شروط است . لازم به ذکر است سیتم آموزشی این کشور هیچ گونه شرط سنی ای را برای افراد متقاضی جهت ورود در نظر…

اقامت از روش فرزند خواندگی

اقامت اوکراین از روش حضانت فرزند

اقامت دائم اوکراین از طریق حضانت فرزند اقامت اوکراین از روش حضانت فرزند : به معنی واگذاری کفالت کودکان بی سرپرست به خانواده های متقاضی تحت قوانین و مقررات اداره بهزیستی اوکراین می باشد. اداره مذکور با توجه شرایط مادی، سلامت جسمی و روحی خانواده متقاضی در مراقبت از کودک مذکور گزارش مستند و مشروحی…