مشاوره و ارزیابی رایگان!

مهاجرت معلولین به 👌آلمان + مهاجرت به آلمان(2022)

مهاجرت به آلمان مهاجرت معلولین به آلمان + شرایط بی نظیر مهاجرت به آلمان یکی از سرزمین هایی می باشد که . مهیا کردن‌ وضعیت رفاهی ، تحصیلی ، اجتماعی‌ و کاریابی راحت در آلمان برای این اشخاص تنها برخی از امتیاز های مهاجرت به…


مهاجرت به آلمان

مهاجرت به آلمان

مهاجرت معلولین به آلمان + شرایط بی نظیر

مهاجرت به آلمان یکی از سرزمین هایی می باشد که  به اشخاص دارای معلولیت اهمیت‌ ویژه ای می‌دهد  . مهیا کردن‌ وضعیت رفاهی ، تحصیلی ، اجتماعی‌ و کاریابی راحت در آلمان برای این اشخاص تنها برخی از امتیاز های مهاجرت به آلمان  خواهد بود . ازاین ‌رو به جرئت می‌توان گفت‌ آلمان یکی از عالی ترین مقصدهای مهاجرتی برای اشخاص دارای معلولیت می باشد که تصمیم آموزش در خارج‌ ، سرمایه‌ گذاری و یا کار‌ کردن در خارج‌ را دارند.

آلمان در یک نظر

مهاجرت به آلمان یکی از معدود‌ سرزمین های جهان می باشد که حمایت‌‌های‌ مخصوصی از مهاجران معلول‌ را در راستای طرح های کشورداری خودش گنجانده است‌ . دولت‌ آلمان معتقد است‌ بایستی از اشخاص معلول‌ حمایت‌ کرد تا صدمه هایی که به دلیل وضعیت جسمی محدود‌ با آن روبه‌ رو می باشند جبران‌ شود‌ . این قانون‌ حمایتی از معلولین با عنوان جبران‌ خسارت « Nachteilsausgleich » شناخته‌ می‌شود‌ . بدین ‌لحاظ با دقت به این قانون‌ می ‌توان گفت‌ سرزمین آلمان یکی از عالی ترین مقصدها برای مهاجرت معلولین به حساب می‌آید .  برخی از خدماتی که دولت‌ آلمان به این دست از مهاجران عرضه می‌دهد به توضیح پایین خواهد بود.

✅حفاظت های پزشکی‌ مخصوص
✅کمک‌ در کسب شغل‌ یا حفاظت از آن‌ها در مقابل اخراج‌ شدن
✅توانایی بهره ‌مندی‌ از امداد های پیاپی یک مددکار‌ خانگی‌
✅اعطای کمک‌ مخارج و یا پذیرش مخارج های حفاظت از کودک‌
✅بهره مندی رایگان‌ از اتوبوس و قطار‌
✅بازنشستگی‌ زودتر‌از‌موعد
✅دریافت مالیات‌ کمتر

 

تحصیل جراحی پلاستیک در مجارستان + شرایط استثنایی(۲۰۲۲)🩺

 

مهاجرت به آلمان

شرح سرزمین آلمان از معلولیت

مطابق قوانین سرزمین مهاجرت به آلمان  معلول‌ فردی می باشد که مشکلاتی در توانایی‌ جسمی ، روانی‌ یا ذهنی‌ دارد‌ و این ناتوانی‌ بیشتر از شش ماه طول کشیده‌ ‌است‌ .  به گونه ‌ای که شخص را از داشتن یک زندگی عادی همچون بقیه هم‌ سن‌های خودش باز داشته . بدین ‌لحاظ ناتوانی‌‌های‌ جسمی ، روحی‌ و کسالت های مزمن‌ (مانند روماتیسم ، ام اس ، سرطان) و… معلولیت به حساب‌ می‌آید و مطابق قوانین آلمان مشمول‌ قوانین حمایت‌‌ از معلولین می‌شوند .

از مهاجران معلول‌ حمایت‌ می شود به وسیله دولت‌ آلمان

با اینکه سرزمین مهاجرت به آلمان فعالیت‌ها و حمایت‌‌های‌ بی‌ نظیری را به معلولین عرضه می‌دهد ولی کل اشخاص دارای معلولیت حق بهره مندی از این حمایت‌‌ ها‌ را ندارند . وضعیت شخصی‌ افراد‌ و مقدار معلولیت افراد می باشد که تعیین‌ می‌کند‌ مشمول‌ دریافت‌ حمایت‌‌های‌ آلمان می‌شوند یا نه ؟ ! به اضافه اشخاص مهاجر برای دریافت‌ این حمایت‌‌ها‌ بایستی تقاضای دریافت کارت‌ معلولیت به عنوان « Schwerbehindertenausweis » دهند .

مهاجرت به آلمان

روش دریافت کارت‌ معلولیت آلمان توسط‌ مهاجران برای مهاجرت به آلمان

برای استفاده از حمایت‌‌های‌ مخصوص معلولین در آلمان بایستی در آغاز تقاضای دریافت کارت‌ معلولیت نماید. تنها اشخاص دارای ناتوانی‌ شدید‌ با درجه‌ معلولیت (GdB) ۵۰ یا بالاتر می‌توانند برای دریافت این کارت‌ تقاضا دهند و آن را وصول نمایند .  برای دریافت کارت‌ معلولیت و یا کارت‌ از کارافتادگی بایستی فرم‌‌های‌ مربوطه را پر نمائید و همراه با تمامی تایید های پزشکی‌ که ادعای شما را ثابت‌ می‌کند‌ به یکی از دفاتر بازنشستگی‌ مکان سکونت خودتان با عنوان Versorgungsamt تحویل‌ دهید .

از راه سایت « integrationsaemter .de » دفاتر مناسب‌ و نزدیک‌ مکان زندگی خودتان  برای مهاجرت به آلمان را پیدا‌ کنید‌ .  حتی در صورتی که GdB شما کمتر‌از‌۵۰ می بود  ، باز هم این احتمال وجود خواهد داشت (تحت برخی‌ شرایط) حمایت مورد‌ نیاز‌ خود‌ از دولت‌ آلمان دریافت‌ نمائید . خوب است‌ برای انجام‌ این کار‌ ، از یک مرکز‌ مشورت بزرگسالان یا خدمات‌ مهاجرت جوانان کمک‌ بگیرید.

مهاجرت به آلمان

مرکزهای حمایت‌ از مهاجران معلول‌ در آلمان

همه مراکز‌ مشاوره‌ از اشخاص دارای معلولیت حمایت‌ می کنند .نظیر …، مرکز‌ مشاوره‌ برای بزرگسالان و مرکز‌ خدمات‌ مهاجرت به آلمان برای جوانان (JMD) برای اشخاص پایین ۲۷ سال مشاوره‌ ارائه‌ می‌دهند
در نمودار پایین می‌توانید‌ پنج موسسه و انجمنی که به اشخاص دارای معلولیت در آلمان کمک‌ می‌کنند را ببینید.
اسم موسسه اسم المانی اختصار‌ اسم موسسه سایت

موسسه فدرال نابینایان و کم بینایان Deutscher Blinden –. DBSV dbsv.org
und Sehbehindertenverband
موسسه فدرال برای اشخاص دارای
معلولیتهای جسمی و چندگانه
Bundesverband für Kö
BVKM und Mehrfachbehinderte bvkm .de
موسسه فدرال برای معلولان Bundesverband Selbsthilfe
Körperbehinderter e . V .
bsk -ev.org . BSK
موسسه فدرال کمک‌ مادام‌العمر
‌ برای اشخاص دارای معلولیت ذهنی
Bundesvereinigung
Lebenshilfe für Menschen mit .
geistiger Behinderung
www .lebenshilfe .de
مجمع ناشنوایان آلمان Deutscher Gehörlosenbund
-bund.de Gehoerlosen .

راه های متفاوتی برای مهاجرت معلولین به آلمان

از این روش ها می‌توانید‌ سکونت آلمان را اخذ نمائید . این راه ها عبارت‌ اند از :

✅آموزش در آلمان
✅سرمایه ‌گذاری در آلمان
✅کار‌ در آلمان
✅خرید‌ ملک‌ در آلمان
✅پناهند گی در آلمان

 

پیشنهاد بیشتر : تحصیل در مجارستان و مهاجرت تحصیلی 🤩کاملا رایگان(۲۰۲۲)

 

مهاجرت به آلمان

مهاجرت به آلمان برای معلولین از راه آموزش

مهاجرت به آلمان در سال ۲۰۰۹ کنوانسیون سازمان‌ ملل‌ متحد‌ در مورد‌ حقوق‌ اشخاص دارای معلولیت “یک فرد معلول‌ همچون دیگر افراد” را امضا نمود و از آن سال تاكنون به این کنوانسیون پایبند می باشد . براین ‌اساس اشخاص دارای معلولیت نه تنها  توانایی آموزش در مدرسه‌های آلمان و یا آموزش در دانشگاه‌های آلمان را دارند  بلکه‌ اغلب‌ دانشگاه‌ها خیلی از احتیاج های دانشجویان دارای معلولیت را شناسایی‌ و بازه گسترده‌ای از احتیاج های آنها را پوشش‌ می‌‎دهند .

برای اجرای این هدف، موسسه ها وانجمن‌های زیادی در داخل‌ مرکزهای علمی آلمان وجود دارند که رسالت آنها تنها کمک‌ به این دانشجویان می باشد تا تحصیلات خودشان را با موفقیت‌ به پایان‌ برسانند . مثلا می‌توانید‌ به دفتر دانشگاه برای دانشجویان معلول‌ رجوع کنید‌ و نیاز‌های‌ خودتان را در آنجا مطرح‌ کرده . مطابق قانون‌ ، دانشگاه‌های آلمان وظیفه‌ دارند مشکلات دانشجویان معلول را حل نمایند .

توانایی دسترسی به تمام نقاط‌ دانشگاه

دانشگاه‌های آلمان وظیفه ‌دارند که شرایطی مهیا کنند تا شما به طور مستقل در تمام محوطه‌ دانشگاه حرکت‌ نمائید . به‌عنوان مثال‌ پله‌‌های‌ مناسب‌ ویلچر را در کل دانشگاه برای اشخاص دارای معلولیت تعبیه‌ کنند تا دانشجویان بتوانند به کل  کلاس‌‌های‌ آموزش ، کتابخانه‌ها ، سالن‌‌های‌ کافه ‌رستوران ، استراحتگاه ها و دیگر امکانات دانشگاه دسترسی داشته باشند 

دسترسی به مکان سکونت

دانشگاه‌ها بایستی  وضعیت اقامتی ویژه ای را برای دانشجویان دارای معلولیتی که در حال‌ آموزش در آلمان می باشند مهیا کنند . این دانشجویان بایستی تقدم اسکان در استراحتگاه های دانشجویی آلمان را داشته باشند .

تنظیم‌ دوباره طرح مطالعات

مطابق تقاضای دانشجوی برای مهاجرت به آلمان باید دارای معلولیت بایستی احتمال تنظیم‌ دوباره طرح درسی برحسب نیاز‌ وی وجود داشته باشد‌ .

تنظیمات آموزشی ویژه

یکی از عالی ترین طرح های حمایتی دانشگاه‌های آلمان توانایی تعدیل‌ قانونی آموزش می باشد . به این مفهوم که ، شاید برای یک دانشجو سخت‌ باشد‌ که در فرصت زمانی‌ مشخص گشته برای شرکت‌ در امتحان‌ حاضر شود‌ . در این مواقع مدرس آنها وظیفه ‌دارد وقت زیادتری را برای اجرای وظایف به دانشجویان دارای معلولیت ویژه بدهد

 

پیشنهاد بیشتر : ✔مهاجرت به کانادا با مدرک فنی و حرفه‌ای‌(۲۰۲۲)

مهاجرت به آلمان

بورسیه‌های آموزشی آلمان برای معلولین

 دانشجویان معلول‌ اضافه بر اینکه می‌توانند از بورسیه‌های آموزشی آلمان بهره ببرند ،همچنین می‌توانند از بعضی بورسیه‌ها که ویژه به خود‌ آن‌هاست هم استفاده کنند . یکی از تاپ ترین از این بورسیه‌ها ، به وسیله مرکز‌ تبادلات دانشگاهی بین‌المللی آلمان (DAAD) عرضه می گردد . ا ین موسسه به عنوان بزرگترین موسسه تامین‌ مالی جهان به تبادلات علمی دانشجویان بین‌المللی کمک‌ می‌کند‌ تا از این راه به تقویت‌ زبان خودشان بپردازند ،

بعضی از سال‌های تحصیلات خود‌ را در خارج‌ از سرزمین بگذرانند و از این راه روابط بین‌المللی خودش را تقویت‌ کنند . این موسسه بورسیه ۱۰ هزار‌ یورویی را برای پوشش‌ مخارج مازاد دانشجویان معلول‌ اختصاص‌ داده است‌ .
کل دانشگاه‌های آلمان موسسه و انجمن دانشجویی مختص‌ به خودشان را برای عرضه مشاوره‌ آموزشی به دانشجویان دارای معلولیت دارند . با این احوال برای اطلاع‌ از سایرحمایت‌‌ها‌ می‌توانید‌ به سایت دانشجویی آلمان به نشانی « studentenwerke .de » رجوع نمائید یا با کارشناسان رهپویان عدالت تماس‌ بگیرید .

مهاجرت به آلمان برای معلولین  از راه کار‌ی

یکی دیگر از راه های مهاجرت به آلمان کار‌ کردن می باشد . اشخاص از راه دریافت ویزای جستجوی کار‌ آلمان ، کارت‌ آبی اتحادیه‌ اروپا و دریافت ویزای کار‌ آلمان می‌توانند به آلمان مهاجرت کاری‌ کنند . برحسب قانون‌ کار‌ آلمان ، کارفرمایان مسئول می باشند که اندکی از سهم استخدامی خودشان را به اشخاص معلول‌ اختصاص‌ دهند . در کمپانی هایی که ۲۰ پرسنل یا بیشتر‌ دارند ، بایستی لااقل ۵ درصد از کارمندان آنها ، اشخاص دارای معلولیت باشند .

در کمپانی هایی با کمتر‌از‌۴۰ موقعیت شغلی ،  کارفرما‌ بایستی لااقل یک پرسنل دارای معلولیت استخدام کنند و کمپانی هایی که میان ۴۰ تا ۶۰ موقعیت شغلی دارند ،  کارفرما‌ بایستی لااقل دو شخص معلول‌ را استخدام کند‌ . درصورتی که کارفرمایی این سهم را مراعات نکند مکلف به پرداخت غرامت‌ مالی می باشد .

وضعیت شغلی اشخاص معلول‌ در آلمان

 فضای کار‌ی بایستی با نیاز های ویژه پرسنل دارای معلولیت شدید‌ (مثلا دسترسی به محل‌ کار‌ ، صندلیهای ویژه) تطبیق‌ داده شود‌ .  اضافه بر این ، کارمند‌ این توانایی را دارد‌ که از کارفرما‌ بخواهند تا از اضافه‌ کاری‌ معاف‌ گردند .
✅ویژگی های کار‌ در آلمان برای اشخاص معلول‌
✅مرخصی‌ اضافی‌
✅حفاظت‌ ویژه در مقابل اخراج‌

مهاجرت به آلمان

مهاجرت به آلمان برای معلولین از راه سرمایه‌ گذاری

یکی از جذاب ‌ترین راه هایی که اشخاص معلول‌ می‌توانند مهاجرت به آلمان  و اقامت‌ این سرزمین را برای زندگی کسب کنند سرمایه ‌گذاری در آلمان با لااقل مبلغ‌ ۳۶۰ هزار‌ یورو می باشد . راه های متفاوتی برای سرمایه ‌گذاری در این سرزمین وجود خواهد داشت ولی تنها برخی از آن‌ها منتهی به دریافت سکونت آلمان می گردد . راه هایی مانند ثبت‌ کمپانی در آلمان ، دریافت ویزای خوداشتغالی (کارآفرینی) در آلمان و دریافت ویزای طلایی‌ آلمان منجر‌ به دریافت اقامت‌ آلمان می‌شوند .

متقاضیان از راه ویزای طلایی‌ آلمان سه سال پس از سرمایه‌ گذاری ، سکونت دائم آلمان را کسب می‌کنند . برای واجد‌ شرایط‌ گشتن برای سکونت دائم آلمان از راه سرمایه‌ گذاری ، بایستی به حالت پیاپی و یا لااقل نیمی از سال را در آلمان زندگی نمائید و ثابت‌ کنید‌ که آلمان اقامتگاه‌ واقعی شماست‌ .

 

پیشنهاد بیشتر : تحصیل در فرانسه ✅یک مقصد ایده آل(۲۰۲۲)

 

مرحله های کلی دریافت سکونت از راه سرمایه‌ گذاری برای مهاجرت به آلمان

مرحله های دریافت تابعیت آلمان ازراه سرمایه‌گذاری به توضیح پایین می باشد:
در مورد‌ سرمایه‌ گذاری خودتان با متخصصان مشورت‌ نمائید .
مدل کسب و کار‌ خودتان را مورد‌ اثبات اتاق بازرگانی‌ آلمان قرار دهید .
برای ویزای خوداشتغالی اقدام‌ نمائید و به آلمان بروید
پس از سه سال تقاضای سکونت دائم نماید
پس از ۶ الی ۸ سال تقاضای دریافت شهروندی آلمان دهید .
به حالت کلی‌ پس از ۸ سال سکونت در آلمان می‌توانید‌ برای دریافت شهروندی آلمان تقاضا نمایید.

مهاجرت به آلمان

مهاجرت به آلمان برای معلولین از راه خریداری ملک‌

خریداری ملک‌ در آلمان یکی از راه های مهاجرت به آلمان برای معلولین می باشد . اصلاً محدودیتی‌ برای خریداری ملک‌ در آلمان به وسیله مهاجران وجود ندارد‌ درصورتی ‌که در آلمان زندگی می‌کنید ، قادر خواهید بود از یک بانک آلمانی وام‌ مسکن‌ (hypothek) اخذ نمائید برای گرفتن وام‌ احتیاجی نیست‌ سکونت آلمان را داشته باشید ولی چنانچه به عنوان یک شخص غیر مقیم‌ ملکی را می‌خرید شاید به سپرده‌ زیادتری برای دریافت وام‌ احتیاج داشته باشید . بانک‌های آلمانی که وام‌ مسکن‌ عرضه می دهند عبارتند از :
Commerzbank
بانک دویچه
DKB
پست‌ بانک
سانتاندر

سرمایه‌ مورد نیاز برای خرید‌ن ملک‌ در آلمان

کرایه ملک‌ در آلمان کاملا مناسب‌ می باشد و خیلی از ساکنان ترجیح‌ می‌دهند در عوض خرید مسکن ، ملک‌ را برای مدت‌ طولانی‌ کرایه کنند. خانه ها در بعضی از ناحیه های آلمان نسبت‌ به دیگر سرزمین های اروپایی ارزان ‌تر می باشد . اغلب املاک‌ شهری‌ آلمان آپارتمانی می باشند و خانه‌‌های‌ ویلایی بیشتر‌ در نواحی اطراف شهر‌ وجود دارند .
در نمودار پایین نرخ هر متر‌ مربع‌ مسکن در آلمان را خواهید دید
خانه نرخ هر متر‌ مربع‌
خانه در مرکز‌ ناحیه ۶ هزار‌ و ۸۰۱ یورو
خانه در خارج‌ از مرکز‌ ناحیه ۴ هزار‌ و ۸۱۸ یورو
مهاجرت معلولین به آلمان از راه پناهندگی
ورود‌ به آلمان و طی کردن مرحله‌های بلند مدت‌ برای مهاجرت به آلمان و پناهندگی در آلمان برای کل پناه ‌جویان سخت و مخاطره‌آمیز خواهد بود منتها این ترس و دشواری‌ برای پناهجویان دارای معلولیت چند برابر‌ می باشد و با دشواری و بحران های زیادی همراه می باشد . به همین علت موسسه‌ مهاجرتی رهپویان عدالت اصلاً این راه پرخطر و پر از ریسک را به متقاضیان مهاجرت پیشنهاد نمی‌کند .

راه های مهاجرت به آلمان برای معلولین

ارزان‌ ترین راه های مهاجرت به آلمان برای معلولین که در نهایت منتهی به دریافت سکونت می‌شوند . مهاجرت کاری‌ و مهاجرت آموزشی می باشد .

 

پیشنهاد بیشتر :⚪ توضیحات کامل + مراحل تحصیل آنلاین در انگلیس (۲۰۲۳)

 

اقامت‌ آلمان از راه آموزش برای مهاجرت به آلمان

 دانشجویان بین‌ المللی نمی‌توانند فوری پس از فارغ‌ التحصیلی برای سکونت دائم تقاضا کنند  ، حتی درصورتی‌ که چندین‌ سال در طول آموزش خودشان در آلمان زندگی کرده باشند . اول بایستی شغلی پیدا‌ کنند ، و دو سال کار‌ کنند و بعد برای دریافت سکونت دائم تقاضا دهند . ازاین ‌رو درصورتی ‌که در یکی از دانشگاه‌های آلمان و یا یکی از مدرسه ‌های پیشرفته آلمان فارغ ‌التحصیل‌ شوید و لااقل دو سال به زبان آلمانی در سرزمین آلمان کار‌کرده‌ باشید ، اگر وضعیت پایین را داشنه باشید می‌توانید‌ برای دریافت سکونت دائم آلمان تقاضا نماید :
کار شما به سند آموزشی یا تحصیل پیشرفته شما ارتباط داشته باشد .
۲۴ ماه بیمه خود‌ را پرداخت کرده باشید .
 امکان صحبت‌ کردن‌ لااقل در حد B1 آلمانی را داشته باشید . 

مهاجرت به آلمان

اقامت‌ آلمان از راه کار‌ی برای مهاجرت به آلمان

افرادی که برای چهار سال به عنوان کارگر‌ خبره در آلمان کار‌ می‌کنند در صورتی که دارای وضعیت پایین باشند می‌توانند اقامت‌ دائم اخذ نمایند :
شما حتما باید بتوانید مخارج زندگی خودتان را بدون‌ نیاز به کمک‌‌های‌ دولتی فراهم کنید‌ .
شما بایستی لااقل ۴۸ ماه (اجباری یا داوطلبانه) به شکل رسمی حق بیمه بازنشستگی‌ رسمی پرداخت کرده باشید .
کار شما الزاماً باید با سند آموزشی یا تحصیل حرفه‌ای‌ شما مرتبط‌ باشد‌ .
بتوانید لااقل در حد B1 آلمانی صحبت‌ بکنید .

برای مشاوره رایگان با مشاوران ارشد موسسه ی رهپویان عدالت در ارتباط باشید

5/5 - (28 امتیاز)
همین حالا با ما تماس بگیر و مشاوره رایگان دریافت کن !
021-22892823

9 دیدگاه برای “مهاجرت معلولین به 👌آلمان + مهاجرت به آلمان(2022)”

 • ژینا

  آیا امکان اخذ ویزای همراه دانشجو برای مهاجرت به آلمان وجود دارد؟

 • رضا

  ارزان‌ترین روش‌های مهاجرت به آلمان برای افراد دارای معلولیت کدام است؟

  • نیلوفر اکبری

   سلام رضای عزیز. افراد دارای معلولیت هم مثل بقیه افراد باید از روش های مهاجرتی استفاده کنن و نمیشه گفت روش ارزانتری برای این نوع از افراد وجود داره در حال حاضر ما از روش های تحصیلی و کاری برای مهاجرت به آلمان استفاده میکنیم

 • صدف

  آیا افراد دارای معلولیت می‌توانند به آلمان مهاجرت کنند؟

 • یاسر

  ارزان‌ترین روش‌های مهاجرت به آلمان برای افراد دارای معلولیت کدام است؟

  • نیلوفر اکبری

   سلام دوست عزیز افراد دارای معلولیت هم مثل بقیه افراد باید اقدام کنن و نمیتوان گفت راه ارزانتری براشون نسبت به دیگران وجود داره ولی خب در کل ما از روش های کاری و تحصیلی برای اخذ اقامت آلمان میتونیم کمکتون کنیم برای دریافت اطلاعات بیشتر میتونید با مجموعه ما در ارتباط باشید تا همکارانم شما را راهنمایی کنن 02122892823

 • مریم قمی پور

  من یک دختر معلول جسمی حرکتی هستم اوتیسم نیستم من نقاشی می کنم با پای چپم 30 سال تجربه کار دارم مدارک نقاشی از فنی حرفی دارم و مدارک گرافیک دارم می تو انم تدریس کنم می خواهم به المان بروم برای اینکه در ایران امنیت ندارم و می خواهم در هنرم پیشرفت کنم

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مشاوره رایگان مهاجرت!

021-22892823