آدرس کارگذاری اوکراین

آدرس کارگزاری اوکراین در تهران: تهران،مرکزهروی،میدان هروی خیابان موسوی(گلستان 5) طبقه 4 تلفن 00982191314214; 00982191008055 www.vfsglobal.com/Ukraine/Iran info.ukraineiran@vfshelpline.com روزهای کاری: یکشنبه و سه شنبه از ساعت 08:00 تا 15:00 پذیرش درخواست ویزا از 15:00 تا 17:00 دریافت گذرنامه.