اقامت از روش فرزند خواندگی

پاسپورت اوکراین از روش تولد فرزند در اوکراین

اخذ اقامت اوکراین از طریق تولد فرزند  پاسپورت اوکراین از روش تولد فرزند در اوکراین : روش های متفاوتی برای اخذ اقامت اوکراین وجود دارد که به متقاضیان مهاجرت پیشنهاد می شود که یکی از این راه ها از طریق تولد فرزند است، در سالهای اخیر زوج های بسیاری تمایل به تولد فرزند خود دراوکراین…

تحصیل موسیقی در اوکراین و اخذ ویزای تحصیلی اوکراین

دانشگاه هنر چایکوفسکی تحصیل موسیقی در اوکراین : آکادمی ملی موسیقی چایکوفسکی در سال ۱۹۱۳ میلادی تاسیس شد. در تاسیس این دانشگاه موسیقی دانان بزرگ روسی مانند روبینشتن، چایکوفسکی، رحمانیدوف، گلازونوفو استاد مجرب و مدیر چندین ساله هنرستان پوخالسکی شرکت داشته اند. می توان گفت متخصصین بسیاری با شهرت های جهانی از این مرکز فارغ…