پاسپورت اوکراین

ویزای تایپ C اوکراین – ویزای کوتاه مدت اوکراین

ویزای تایپ سی یا کوتاه مدت اوکراین ویزای تایپ C اوکراین :این نوع ویزا معمولا برای مقاصد بازدید گرفته می شود.ونیاز به دعوتنامه دارد که در هر دفترخانه ای (ناتاریوس) میتوان نسبت به انجام آن اقدام کرد.همه ی کسانی که دارای اقامت موقت ,دائم و یا تابعیت اوکراین راداشته باشند میتوانند شخصی را دعوت کنند.ویزای…