اخذ اقامت تحصیلی

شرایط تحصیل پزشکی در اوکراین

مدارک مورد نیاز تحصیل پزشکی در اوکراین تحصیل پزشکی در اوکراین : دانش آموزان بعد از اخذ مدرک دیپلم 12 ساله در ایران می توانند در دوره های پادفک در اوکراین پذیرش بگیرند. در این دوره های یک ساله درس هایی مانند زیست، شیمی، ریاضیات و زبان ( اوکراینی یا انگلیسی ) تدریس می شود…